Tett nese ved forkjølelse i svangerskapet

Tett nese kan skyldes en forkjølelse eller influensa. Ved slike kortvarige plager finnes det flere typer nesesprayer som gravide kan bruke, for å minske plagene knyttet til tett nese.

Tett nese er også en vanlig svangerskapsplage, og hos mange vil plagene øke utover i graviditeten. Dette skyldes normale, fysiologiske endringer som skjer i kroppen under graviditeten. Tett nese som skyldes graviditeten skal ikke behandles med nesesprayer mot tett nese, men nesespray med saltvann kan gjerne brukes.

Gravide kan bruke nesespray mot tett nese
Vår vurdering er at gravide i utgangspunktet kan bruke alle typene nesespray mot tett nese som finnes på det norske markedet. Sprayene virker lokalt i nesen og tas i svært liten grad opp i kroppen. Derfor forventer vi heller ikke at medisinene kan påvirke fosteret.

Vi anbefaler at gravide i første rekke forsøker nesesprayer som kun inneholder ett aktivt virkestoff, det vil si sprayer som inneholder enten xylometazolin (for eksempel Otrivin, se tabell) eller oksymetazolin (Rhinox). Bakgrunnen for denne anbefalingen er at det foreløpig finnes mer kunnskap og erfaring med disse sprayene hos gravide enn det gjør for sprayer som inneholder kombinasjoner av aktive virkestoff.

Dosering av nesespray hos gravide
Gravide kan følge den vanlige doseringen og behandlingslengden som er anbefalt i pakningsvedlegget. Det bør også gå minst to uker mellom to behandlingsperioder med nesespray. Langvarig bruk kan gjøre neseslimhinnen irritert. I tillegg kan slimhinnen bli enda mer hoven når du først slutter å bruke sprayen. Dermed kan du føle at du er enda tettere i nesen og at du er “avhengig” av nesespray.

Nesespray mot tett og rennende nese – kan brukes hvis behov
Det finnes også nesesprayer som skal virke mot både tett og rennende nese (for eksempel Otrivin Comp eller Zycomb). Det er ikke mistanke om at slike kombinasjonsnesesprayer er uheldig for barnet i magen. Det finnes likevel mer erfaring med nesesprayer som kun inneholder ett virkestoff, slik som xylometazolin eller oksymetazolin (for eksempel Otrivin eller Rhinox, se tabell). Hvis du har behov for en spray som virker mot både tett og rennende nese, mener vi likevel at du kan bruke denne typen kombinasjonssprayer selv om du er gravid.

Nesespray med mentol – ikke førstevalg
Noen nesesprayer inneholder mentol, slik som Otrivin med mentol. Vi anbefaler at gravide helst ikke bruker slike nesesprayer, men heller forsøker vanlig nesespray, uten mentol. Dette skyldes ikke at vi tror mentol skal være uheldig for fosteret, men rett og slett at det finnes lite informasjon om sikkerheten ved bruk av mentol hos gravide. Det er heller ikke vist at mentol i nesespray gir noen ekstra nytteverdi utover vanlig nesespray som ikke inneholder mentol.

Når bør du kontakte lege?
Hvis bruk av en av nesesprayene nevnt over ikke gir tilstrekkelig effekt mot plagene dine, anbefaler vi at du diskuterer videre behandling med legen din. Det samme gjelder dersom du allerede har brukt nesesprayen i lengre tid enn anbefalt og føler deg avhengig av den, slik at du kan få hjelp til å slutte.

Sist oppdatert 7. desember 2018Svaret på denne siden gjelder kun behandling med de reseptfrie medisinene som er omtalt i tabellene. Hvis du har spørsmål om andre medisiner, kan du stille oss et spørsmål og/eller snakke med legen din.


Tilbake