Halsbrann og sure oppstøt i svangerskapet

En vanlig plage hos gravide

Plager med halsbrann og sure oppstøt er veldig vanlig blant gravide. Plagene skyldes naturlige endringer i kroppen på grunn av graviditeten. Hos mange øker symptomer på halsbrann og sure oppstøt utover i svangerskapet. Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å begrense plagene.

prøv disse generelle rådene først:

Disse rådene bør du fortsette å følge selv om du har behov for medisiner mot halsbrann og sure oppstøt.

Det er flere medisiner gravide kan bruke

Flere ulike medisiner mot halsbrann og sure oppstøt regnes som trygge å bruke for gravide. Det er vanlig å se på behandlingsmulighetene som en trapp, hvor medisinene er plassert på ulike trappetrinn. Hvilket trinn medisinene er plassert på, er avhengig av hvordan de virker og hvilken kunnskap og erfaring som finnes om sikkerheten når de brukes av gravide.

Gravide anbefales vanligvis å begynne på det nederste trinnet og se om en av de lokaltvirkende medisinene har tilstrekkelig effekt. Det er likevel symptomene som avgjør hvilket trinn som er riktig for den enkelte kvinne. Endringer i plagene gjør at det kan være aktuelt å trappe opp eller trappe ned i perioder.

Halsbranntabell

Trinn 1: Lokaltvirkende midler

Hvis de generelle rådene som vi har gitt ovenfor ikke gir god nok effekt, kan gravide forsøke reseptfrie lokaltvirkende medisiner i tillegg. Det finnes to hovedtyper lokaltvirkende midler, nemlig medisiner med alginsyre og syrenøytraliserende. Medisiner med alginsyre (slik som Reduflux, Galieve eller Gaviscon) danner et skumlokk over innholdet i magesekken. De såkalte syrenøytraliserende medisinene (som foreksempel Novaluzid og Titralac) inneholder salter av aluminium og magnesium som nøytraliserer syren i magesekken.

Både syrenøytraliserende midler og medisiner med alginsyre virker lokalt i magen og blir i svært liten grad tatt opp i kroppen. De regnes derfor som trygge å bruke i svangerskapet.

Blant de syrenøytraliserende medisinene, foretrekkes gjerne Novaluzid fremfor Titralac. Dette skyldes at gravide er spesielt utsatt for å få for høyt kalsiumnivå ved bruk av store mengder Titralac.

Trinn 2: Ranitidin (Zantac) og famotidin (Pepcid)

Om de lokaltvirkende midlene ikke har god nok effekt, kan gravide prøve medisiner som kalles H2-blokkere, det vil si medisiner som inneholder ranitidin (Zantac) eller famotidin (Pepcid). H2-blokkere virker ved å hemme produksjonen av magesyre.

Er ranitidin (Zantac) og famotidin (Pepcid) trygge å bruke for gravide?

Lang erfaring med bruk av ranitidin hos gravide tyder på at ranitidin er trygg å bruke under svangerskapet. Det er heller ikke holdepunkter for at famotidin har fosterskadelige effekter. Ettersom det er mest erfaring med bruk av ranitidin hos gravide, anbefaler vi fortrinnsvis ranitidin fremfor famotidin ved behov for behandling med H2-blokkere i svangerskapet.

Trinn 3: Protonpumpehemmere

De mest effektive medisinene mot halsbrann og sure oppstøt kalles protonpumpehemmere. I utgangspunktet mener vi at gravide kun bør bruke disse etter avtale med lege.

I likhet med H2-blokkere (se over) virker protonpumpehemmere ved å hemme produksjonen av magesyre. Dette er det tredje og siste trappetrinnet i behandling av halsbrann og sure oppstøt i svangerskapet. Det vil si at medisinene kan forsøkes dersom ingen av de andre medisinene har tilstrekkelig effekt, eller hvis lege har vurdert at behandling med slike medisiner er nødvendig. Blant protonpumpehemmerne har vi mest erfaring med omeprazol (Losec f. eks.). Omeprazol regnes derfor gjerne som førstevalg når gravide har behov for slik behandling. Innholdsstoffet i esomeprazol (Nexium f. eks) og omeprazol er tilsvarende. Vi mener derfor at gravide kan bruke esomeprazol på lik linje med omeprazol.

Er det trygt å bruke protonpumpehemmer mens jeg er gravid?

Protonpumpehemmerne er forholdsvis nye medisiner, men vi har likevel en del erfaring med bruk hos gravide. Den erfaringen som finnes er betryggende. Så langt er det ikke vist uheldige effekter hos fosteret eller på svangerskapsforløpet når mor har brukt slike medisiner i svangerskapet.

Når bør jeg kontakte lege?

Hvis ingen av førstevalgene gir tilstrekkelig effekt, og du trenger å bruke medisinene på andre eller tredje trappetrinn i mer enn to uker sammenhengende, mener vi at du bør kontakte lege for å få vurdert hvilken behandling som er best for deg.Svaret på denne siden gjelder kun behandling med de reseptfrie medisinene som er omtalt i tabellene. Hvis du har spørsmål om andre medisiner, kan du stille oss et spørsmål og/eller snakke med legen din.


Tilbake