Er det vanlig med soppinfeksjoner i underlivet under graviditeten?

Ja, soppinfeksjon i skjeden oppstår oftere hos gravide enn hos ikke-gravide, spesielt i 2. og 3. trimester. Årsaken til dette er at endringer i kroppens hormoner og immunforsvar under graviditeten kan gi en ubalanse i skjedens bakterieflora. Dette kan føre til overvekst av soppen Candida albicans. Dette er vanligvis ufarlig, men kan gi ubehagelige symptomer.

Hva kan gravide bruke mot soppinfeksjon i underlivet?
Vagitorier (stikkpiller til bruk i skjeden) som inneholder klotrimazol (Canesten) er førstevalget når gravide har behov for lokalbehandling av soppinfeksjon i underlivet, eventuelt i kombinasjon med krem. Under graviditeten anbefales det gjerne at vagitoriene innføres med fingrene og ikke med applikatoren som følger med pakningen.

Alternativ til klotrimazol er ekonazol (Pevaryl) vagitorier og krem. Gravide kan bruke ekonazol hvis klotrimazol ikke gir tilstrekkelig effekt, og kan da følge den vanlige doseringen som er angitt i pakningsvedlegget.

Det er ikke vist noen fosterskadelig effekt av virkestoffene i vagitoriene og kremene som brukes mot soppinfeksjon i underlivet. Bruk av slike medisiner vil ikke påvirke fosteret eller svangerskapsforløpet.

Det er mer forskning på lokalbehandling med klotrimazol enn for ekonazol under graviditet. Dette er årsaken til at behandling med klotrimazol er førstevalg ved behandling av soppinfeksjon i underlivet hos gravide.

Gravide bør kun bruke flukonazol (Diflucan) når det er avtalt med lege
Flukonazol (Diflucan) kapsler som skal tas gjennom munnen kan også brukes ved soppinfeksjon i underlivet. Medisinen selges reseptfritt på apoteket som engangsdose, men kan også skrives ut av lege.

Det er ikke påvist uheldige effekter på fosteret, men en studie fant at gravide som har brukt flukonazol har noe større risiko for spontanabort sammenliknet med gravide som ikke har brukt flukonazol. Det er også stilt spørsmål om flukonazol kan øke sjansen for hjertefeil hos fosteret. Det er fremdeles ikke klarlagt om det virkelig er økt sjanse for spontanabort og/eller hjertefeil, og om det i så fall skyldes medisinen eller andre forhold hos den gravide. For å være på den sikre siden bør lege vurdere i hvert enkelt tilfelle om det er behov for behandling med flukonazol i svangerskapet.

Når bør du kontakte lege?
Hvis du er usikker på om du har en soppinfeksjon, bør du få en vurdering av lege du før du bruker medisiner mot dette.

Gravide bør ikke bruke flukonazol (Diflucan) mot soppinfeksjon i underlivet uten at lege har vurdert at dette er riktig behandling.

Det er viktig å utelukke at plagene skyldes andre underlivsinfeksjoner som kan forveksles med sopp. Hvis symptomene blir verre eller ikke bedres etter behandlingen, bør du derfor kontakte lege for å få en vurdering. Dette gjelder også dersom symptomene kommer raskt tilbake etter at behandlingen er avsluttet.

Sist oppdatert: Juni 2019Svaret på denne siden gjelder kun behandling med de reseptfrie medisinene som er omtalt i tabellene. Hvis du har spørsmål om andre medisiner, kan du stille oss et spørsmål og/eller snakke med legen din.


Tilbake