Hva kan ammende bruke mot soppinfeksjon lokalt i underlivet?

Kvinner som ammer kan bruke lokalbehandling med klotrimazol (Canesten) eller ekonazol (Pevaryl) vagitorier, eventuelt i kombinasjon med krem. Ammende kan følge den vanlige doseringen som er angitt i pakningsvedlegget.

Ved bruk i underlivet er det lite av medisinen som blir tatt opp i blodet, og som kan gå videre til morsmelken. Dette vil ikke påvirke barnet.

Kan ammende bruke flukonazol (Diflucan) mot sopp i underlivet?
Ja, ammende kan bruke engangsdoser med flukonazol (Diflucan) mot sopp i underlivet hvis lokalbehandling med klotrimazol (Canesten) eller ekonazol (Pevaryl) ikke har tilstrekkelig effekt. Flukonazol går over i morsmelken, men friske barn forventes å tåle dette godt. Det er ikke kjent at barn som ammes har fått bivirkninger når mor har brukt engangsdoser med flukonazol mot sopp i underlivet.

Når bør du kontakte lege?
Hvis du er usikker på om du har en soppinfeksjon, bør du få en vurdering av lege du før du bruker medisiner mot dette.

Det er viktig å utelukke at plagene skyldes andre underlivsinfeksjoner som kan forveksles med sopp. Hvis symptomene blir verre eller ikke bedres etter behandlingen bør du derfor kontakte lege for å få en vurdering. Dette gjelder også dersom symptomene kommer raskt tilbake etter behandlingen er avsluttet.

Sist oppdatert: Juni 2019Svaret på denne siden gjelder kun behandling med de reseptfrie medisinene som er omtalt i tabellene. Hvis du har spørsmål om andre medisiner, kan du stille oss et spørsmål og/eller snakke med legen din.


Tilbake