Ved avdeling for Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø pågår det nå en studie som skal undersøke migrenemedisiner av typen triptaner og overgang til morsmelk. Til å delta søker vi ammende kvinner med migrene som behandles med ett av følgende triptaner: sumatriptan (Imigran/Sumatriptan), naratriptan (Naramig), zolmitriptan (Zomig/Zolmitriptan), rizatriptan (Maxalt), almotriptan (Almogran) eller eletriptan (Relpax/Eletriptan). Deltakelse i studien innebærer å samle totalt 7 melkeprøver til fastsatte tidspunkt etter inntak av en legemiddeldose.
Deltakerne vil få tilgang til prøvesvarene sine dersom de ønsker det.

Hvis du vil delta eller ønsker nærmere informasjon om studien, send en epost til morsmelkstudien@unn.no eller kontakt lege/daglig studieansvarlig Siri Amundsen på tlf. 777 98 237.