Du velger selv om du vil ringe oss eller sende inn spørsmålet via den nettbaserte spørsmål-/svartjenesten vår.

Ring oss: 22 92 11 00
Åpningstid: Hverdager kl. 9.00-11.30
Telefonen er stengt på helligdager og i enkelte ferier.

Slik bruker du den nettbaserte tjenesten: Les beskrivelsen av hvilke opplysninger vi trenger og fylll ut alle felter. Selv om tjenesten er konfidensiell (fortrolig), ønsker vi ingen opplysninger som røper hvem du er.

Det er viktig at du tar vare på referansenummeret da dette må brukes når du skal hente svaret ditt. Du vil få svar senest etter 2 virkedager, men svaret vil ofte være ferdig tidligere.

Når du får svaret ditt, vil du samtidig bli bedt om å besvare noen spørsmål om tjenesten vår. Innspillene dine vil bidra til å gjøre tjenesten bedre. Vi håper derfor at du tar deg tid til dette.

Personvern og konfidensialitet: Vi i Trygg Mammamedisin behandler ditt spørsmål konfidensielt (fortrolig) i tråd med vår taushetsplikt og Datatilsynets regelverk.

Når du sender inn spørsmål via vår nettside, ønsker vi ikke at spørsmålet skal inneholde navn, stedsnavn eller andre opplysninger som kan føre til at du selv eller andre personer blir gjenkjent. Vi har ikke mulighet til å sende svar til deg per e-post.

Telefonen er julestengt f.o.m. 23. desember  t.o.m. 30. desember. Den nettbaserte spørsmål-/svartjenesten er åpen alle virkedager i julen.