Du velger selv om du vil ringe oss eller sende inn spørsmålet via den nettbaserte spørsmål-/svartjenesten vår.
Ring oss: 22 92 11 00
Åpningstid: Hverdager kl. 9.00-11.30
Telefonen er stengt på helligdager og i enkelte ferier.
Nettbasert spørsmål-/svartjeneste:
  • Fyll ut feltene under
  • Du vil få svar senest etter 2 virkedager
Er du helsepersonell og har spørsmål på vegne av en pasient?
Still i stedet spørsmålet til RELIS

Mitt spørsmål gjelder...

  
   Bruk av medisiner under graviditet
   Bruk av medisiner under amming
   Bruk av medisiner under både graviditet og amming
  

Mitt spørsmål er...

Ikke ta med navn, epostadresse, telefonnummer eller andre opplysninger om identitet i ditt spørsmål.
  

Viktig! Dette trenger vi å vite...

Hvilke medisiner du bruker, har brukt eller vurderer å bruke.
Hva du bruker medisinene mot.
Når i graviditeten/ammingen medisinen(e) er brukt/tenkt brukt.
Alderen på barnet du ammer (hvis du ammer).
  

Hvor i landet bor du?

 
Svar fra Trygg Mammamedisin er utelukkende basert på opplysninger gitt av spørsmålsstiller, og er ikke nødvendigvis relevant for andre. Svaret er ikke egnet til å stille diagnoser, og gjennomføring av videre behandling må alltid avgjøres av behandlende lege. Helsemessige spørsmål bør alltid diskuteres med lege eller annet helsepersonell med behandlingsansvar.
 
 Jeg godtar brukerbetingelsene.